Kruidenrijk Grasland

Kruidenrijk Grasland.nl zet zich in voor biodiversiteit in de weide. Wij zijn er van overtuigd dat biodiversiteit, een goed rendement en een gezonder vee
goed samen gaan bij de toepassing van kruidenrijk grasland. Ons assortiment richt op diverse soorten kruidenrijk graslandmengsels, GLB-mengsels, akkerranden en enkelvoudige soorten. Met ruim 35 jaar ervaring lichten we op de beurs graag toe hoe we kunnen bijdragen aan gezonder bedrijf.

www.kruidenrijkgrasland.nl